Väite: Sote- ja maakuntauudistus vie kunnilta päätettävät asiat ja kunnat ahdinkoon.

Väärin. Sote- ja maakuntauudistus antaa kunnille eloonjäämisen mahdollisuuden. Rahoitus on tulevaisuudessa paremmin ennakoitavissa. Varsinkin erikoissairaanhoidon menot ovat olleet vaikeasti ennakoitavissa, ja niihin ei ole ollut todellista päätösvaltaa. Nyt maksamme jatkuvasti enemmän siitä, mistä emme pysty edes päättämään. Tulevaisuudessa maksamme enemmän siitä, mitä itse päätämme ja päätämme enemmän siitä, mitä maksamme.

Tehdään tämä edelleenkin yhdessä.
Ilman joutavaa politikointia.

17

Eero Laesterä, Hallintotieteiden tohtori, yrittäjä

Curriculum Vitae